overskrift

 

anker
Muranker

 

 

vindue
Gavlvindue

 

 

 

 

Links
 
 
 
 

 

sojler

Tegning John Schmidt.

 

Som afgangsopgave fra Arkitektskolen i Århus i 1989, har jeg opmålt og registreret bygningen, samt foreslået en mulig indretning. Bygningen var dengang meget forsømt og forfalden, men har nu gennemgået en større renovering og ombygning.
På de følgende sider kan erfares lidt om staldens oprindelige formål og historie, samt nuværende funktion.

Hjemmesiden er oprettet af interesse for bygningen og vil løbende blive opdateret.

Af Arkitekt M.A.A.
John Schmidt

Studestalden ligger på Skovvejen 11 i Århus, og er med sin karakteristiske gavlfront kendt af de fleste. Mange ved imidlertid ikke hvad den særprægede bygning, har været brugt til, og hvorfor den ligger netop der.

Bygningen har med sin beliggenhed været genstand for mange diskussioner om hvad der i fremtiden skulle ske med bygningen, og den tilhørende grund. Meningerne har været delte, selvom overvægten for bygningens bevarelse har været meget stor. En del ville have bygningen revet ned, da den lå i vejen for et planlagt boligprojekt i 6-7 etager, der gik ud på at lukke hullet ud mod Skovvejen Derved kunne bebyggelses procenten udnyttes fuldt ud. Andre var af den opfattelse, at bygningen skulle bevares for eftertiden, da bygningen var af kultur og erhvervshistorisk vigtighed. Bygningen skulle derfor indpasses i et nyt boligprojekt på grunden, hvilket ville have meget større arkitektonisk værdi for eftertiden.

Bygningens placering netop der, var betinget af 1860´ernes Århus, hvorom der kan læses i afsnittet om historie beskrivelsen.
Bygningen lå dengang ret alene uden for Mejlgades Port, og blev siden opslugt af byen. Derved er Studestaldens placering endt med at ligge lidt akavet, som et lille særpræget gavlhus mellem de meget højere facadehuse, der følger Skovvejens linie ud mod Risskov.