overskrift

 

anker
Muranker

 

 

vindue
Gavlvindue

 

 

 

 

Links
 
 
 
 

 

stald_old1

Stranden langs bagsiden af Mejlgades huse set mod Risskov 1866..
I midten ses Studestalkarkteristiske gavlfront tydeligt.
Havnen og Kystvejen er endnu ikke anlagt
Foto Lok. Hist. Arkiv

 
stald_old2
Udsnit af billedet vist til venstre. Gavlen ses tydeligt midt i billedet. Kystvejen og havnen er endnu ikke anlagt.
Foto Lok. Hist. Arkiv

Studestalden (2)

Bygningen var som tidligere omtalt placeret udenfor Mejlgades port, kun omgivet af enkelte huse og gårde.
Hvordan stalden med dens omgivelser har taget sig ud, skimtes på 2 fotografier fra 1865 eller 1866.
Denne datering kan bestemmes ud fra studestaldens opførelsesår
(ifølge brandtaksationsprotokollen 1865), og Kystvejen, som ifølge fotografierne endnu ikke er anlagt (Anlægges 1867).

I de følgende år blev stude og andre kreaturer opfedet i stalden med bærme, mask og sødligt duftende spøl fra brænderiet i Mejlgade.
Det hed sig at dyrene stod og svajede i en konstant og forhåbentlig saglig rus, men fede blev de, og der blev fortsat jævnligt annonceret med at kreaturer blev modtaget til opstaldning.

oldpicture1
Billede fra 1865, med udsigt fra den endnu ikke anlagte Kystvej ud over Risskov. Studestaldens gavlfront ses midt i billedet. Se nærbillede til højre.
Foto Lok. Hist. Arkiv