overskrift

 

anker
Muranker

 

 

vindue
Gavlvindue

 

 

 

 

Links
 
 
 
 

 

fra broen

Skovejen 1989, set mod syd, med Studestalden før ombygningen, og de høje bygninger på hver side.
Foto John Schmidtv

 

1983-1986..Entreprenør Preben Hansen Ejer grunden.

1984...........Projekt til nedrivning af samtlige bygninger på grunden, og opførelsen af nye. (sag henlagt).

1986...........Entreprenørselskabet Lyngby & Videbæk A/S ejer grunden.

1988...........Projekt til nedrivning af samtlige bygninger på grunden, og opførelse af ældreboliger. (sag henlagt).

1991............Udarbejdelse af alternativ lokalplan, der skaber flertal i byrådet for bevarelse af Studestalden.

1992............Udarbejdelse af lokalplan 477, der bevarer Studestalden i fuldt omfang, og godkender boligbebyggelse i 2 1/2 etage på den tilhørende grund.

1998...........Udarbejdelse af ny lokalplan 583 til bevaring af Studestalden og opførelse af boligbebyggelse, i op til 5 etager, mod Skovvejen.

2000...........Studestalden gennemgår en omfattende renovering.

2002...........Essex Invest ejer bygningen.

De Forskellige ejerforhold

Behovet for at benytte Studestalden på Skovvejen aftog med årene, og bygningen blev udlejet til forskellige formål. Således havde Otto Mønsted på et tidspunkt efter århundredeskiftet lejet en del af stalden til for margarine, resten var udlejet til kreaturkommissionær V. Ziegler, der om vinteren havde opstaldet stude.
Omkring 1917 solgte De Danske Spritfabrikker stalden til Jysk Telefon A/S, der i en periode brugte den til lager for kul og koks, galvaniseret jerntråd, porcelænsartikler og telefonapparater.
I 1951 solgte J.T.A.S. stalden Den kom herefter til at føre en noget omtumlet tilværelse, med hensyn til anvendelse og ejerforhold.

1865............Stalden opføres af C. Steinbrenner.


1865-1881..Stalden ejes af Liisberg og Meisner,
der har stude til opstaldning.

1881-1917..Bygningen ejes af De Danske Spritfabrikker.

1895...........Ansøgning om at bygge endnu en stald. (ikke udført).

1917...........J.T.A.S. ejer bygningen, som bruges til lagerbygning.

1925...........J.T.A.S. opfører 130 m værkstedsbygning ved staldens vestgavl.

1945...........Garageanlæg opføres på den vestlige del af grunden. Der indføres centralvarme i stalden, samt indretning af toiletter.

1951-1961..Bilforhandler Åge Heideman ejer grunden, og opretter værksted mod gården.

1954...........Skovvejen 15-17 (2 beboelseshuse) nedrives.

1955............Udvidelse af bilforretningen Åge Heideman.

1961-1977..Skandinavisk Motorkompagni ejer grunden.

1977-1983..Østergård biler ejer grunden.