overskrift

 

anker
Muranker

 

 

vindue
Gavlvindue

 

 

 

 

Links
 
 
 
 

 

baggård

Baggård i Mejlgade 1890.
Foto lok. hist arkiv

 
Det kunne dog tænkes at stalden i et mindre omfang også skulle bruges om sommeren, og derfor betingede sundhedskommisionen sig, at gødningen ugentlig skulle fjernes fra møddingspladsen i sommerhalvåret.
Da de danske spritfabrikker i 1895 ansøgte om at måtte bygge endnu en stald til 103 kreaturer på området, fremgik det at der havde været klaget mange gange over stanken fra møddingen, og med endnu en mødding måtte stanken bleve endnu værre.
Man kunne dog ikke forbyde byggeriet, men efter et stykke tid viste det sig, at det alligevel ikke blev til noget. Spritfabrikken byggede i stedet nogle studestalde på hjørnet af Aldersrovej og Otto Rudsgade.
De Danske spritfabrikker

I 1881 stiftedes De Danske Spritfabrikker, der på sit program havde en koncentration af spritindustrien i Danmark. Det var derfor naturligt, at man straks rettede øjnene mod Liisbergs virksomhed i Århus, og efter nogle hårde forhandlinger købte D.D.S.F. Liisbergs spritfabrik, der fortsatte under det nye ejerskab indtil omkring 1920, hvor den blev nedlagt.

Rådmand Liisbergs gade

Efter at spritfabrikken var blevet nedlagt, flyttede Jasters Produktforretning ind i bygningerne. Ved en kæmpebrand den 10. Juni 1928, gik forretningens lager af brændbare ting såsom klude, ben, papir og meget andet op i luer. På den tidligere spritfabriks grund i Mejlgade blev der efter branden anlagt en ny gade. Et forslag i byrådet om at kalde den Jasters gade, blev ændret til et forslag om gadenavnet Rådmand Liisbergs Gade. Liisberg havde nemlig "været medlem af byrådet, og i det hele en god mand for byen", hed det i motiveringen for at kalde en gade op efter brændevinsbrænder H. L. Liisberg.

Sundhedsmyndighederne

Da stalden blev anlagt, havde sundheds kommisionen især sin opmærksomhed henledt på forholdene omkring møddingspladsen. Den måtte ikke lægges for tæt ved Knudriisbakkens fod, af hensyn til en spadseregang, og heller ikke for tæt ved vejen, ligesom afløbet fra stalden skulle føres i et lukket rør, helt ud til havstokkens ydre grænse.
Man så også gerne, at møddingen blev forsynet med tag, så den blev beskyttet mod solens og regnens påvirkning. Det blev dog frafaldet, da stalden kun skulle bruges om vinteren, nemlig i den tid hvor der brændtes brændevin, og dermed dannet bærme.