overskrift

 

anker
Muranker

 

 

vindue
Gavlvindue

 

 

 

 

Links
 
 
 
 

 

omraade

Udviklingsplan fra 1865-1955, som viser hvordan strukturen har udviklet sig op til 1955. Bebyggelsesmæssigt forblev grunden herefter uændret, til renoveringen af Studestalden
påbegyndtes år 2000.
Tegning John Schmidt.

 
iso-omraade

Axenometri af det alternative lokalplanforslag 423, fra 1990, til bebyggelsesstruktur på grunden, med en opholdsplads i midten
der spiller op til de 2 store hejsekviste på Studestaldens
nordside, i sammenhæng med de eksisterende

6 og 5 etagers
bygninger på hver side.
Tegning John Schmidt
.

 
 

 

Udviklingen på grunden

1865. Rekonstruktion foretaget på baggrund af fotos i lok. hist. Arkiv, samt undersøgelse af Århus brandtak- sationsprotokol 1857-67.

1900. Arbejdernes fællesorganisation opfører en række- husbebyggelse mod nord. Nøjagtigt hvornår husene på matrikel 118c opføres vides ikke.

1925. I 1920 overtager Jysk telefon aktieselskab bygningen, og indretter lager. To store hejsekviste erstatter 6 mindre kviste på bygningens nordfacade. På matrikel 118a opføres i 1911 -to femetagers huse. I 1925 opføres garagebygninger ved staldbygningens vestgavl.

1955. Udvidelse af matriklen. Nedrivning af 5 beboelseshuse og opførelse af en stor et etagers bygning, hvor bil- forhandler Åge Heideman fik sin forretning. På matrikel 120a opføres i 1935 en stor nybygning i 6 etager.

Selve grunden fremstod efter 1955 som en rodet og uheldig sammenblanding af forskelligartet byggeri, som har været brugt til forskelligt erhvervs formål op gennem 1900 tallet. I Studestaldens underetage var der mellem søjlerne i undertagen opsat skillevægge, og bygningen blev for det meste brugt til lagerfunktion.

I 1989 fremkom der en plan om at rydde hele grunden for bygninger, iberegnet Studestalden.
For at udnytte bebyggelsesprocenten fuldt ud, gik planen ud på at lukke hullet ud mod Skovvejen med en 7 etagers bygning, mellem de 2 store eksisterende etage huse på hver side af grunden.
Det blev dog ikke til noget, idet der der blev udarbejdet en alternativ lokalplan, med det formål at bevare Studestalden og indpasse den i en arkitektonisk løsning på området. Det hele endte med at bygningen blev erklæret for tilstrækkelig bevaringsværdig, og skulle indgå i en samlet plan for hele grunden.

 

ny_fra_skovvejen

Restaureringsforslag fra mit afgangsprojekt fra 1989 af studestalden, indpasset i et boligbyggeri i 2 etager.
I projektet var der lagt vægt på frilægning af staldbygningen, og at det nye boligprojekt på grunden var tilpasset arkitektonisk til staldbygningen. På taget var der isat tagryttere til ovenlys og ventilationskanaler.
Tegning John Schmidt