overskrift

 

anker
Muranker

 

 

vindue
Gavlvindue

 

 

 

 

Links
 
 
 
 

 

skovvejen_foer

Området 1989 set mod nord, lige før renoveringen.
Foto John Schmidt.

 
 
 
foer

Ombygningen er i fuld gang: Set fra Skovvejen mod vest.
Foto John Schmidt.

 
 
 
skovvejen_efter
Der opføres en boligblok i 5 etager mod Skovvejen,
og staldbygningen gennemgår en omfattende
ombygning og renovering. Bagved anlægges
parkeringspladser.
Foto John Schmidt
 
 
 
 
soejler1

Underetagen set mod vest.
Foto John schmidt

 


skovvej_ny2
Staldbygningen, med den nye boligblok i baggrunden..
Foto John Schmidt


Ombygning

Selve ombygningen blev påbegyndt år 2000 og omfattede en større renovering og ombygning af det eksisterende. Gavlen fik nye vinduer mellem blændingerne, og de to (4 ialt) smukke runde støbejernsvinduer øverst i gavlene blev helt fjernet. Hvor de er blevet af undersøges i øjeblikket.

 

studestald_efter
Efter de øvrige bygninger på grunden er nedrevet, ses stalden for første i mange år i sin helhed. Foto John Schmidt

 

Der blev lagt nyt tag på bygningen, og samtidig opførtes 5 små kviste i tag rummet mod nord, hvor bygningen oprindeligt havde 6 kviste med indgange til underetagen. Mod syd opførtes 6 nye kviste. De to store hejsekviste på nordsiden blev bevaret. Der blev isat nye vinduer i hele underetagen, og bygningen blev pudset op på ny.
Omkring bygningen blev der udgravet, så den i dag fremstår i hele sin oprindelige højde. Niveau forskellen, mellem stald og grund, udlignedes med en trappe.

 

 

 

soejler
Underetagen set fra bygningens nordside mod vest.
Foto John Schmidt

 

Staldbygningens underetage består af 142 støbe- jernssøjler, hvor imellem studene stod, -2 i hver bås. På grund af bygningens forskellige erhvervsformål, var underetagen indtil renoveringen, opdelt med skillevægge, så det store rum ikke tog sig ud i fuldt omfang.
På grund af ombygningen, blev disse skille- vægge fjernet. Derfor kan man på billederne, for første gang siden opførelsen, fint se og forestille sig hvordan rummet har virket i 1865, da studene stod der imellem søjlerne og åd sig tykke og fede. Mellem båsene har der været fodergange og gødningsgange. Før ombygningen fandtes endnu spor efter lemme i loftet, hvorigennem man har kastet hø ned i stalden.

 

 

 

Staldbygningen som den idag fremstår i gadebilledet. På Nordsiden, med de 2 store kviste, er der opsat 5 små kviste, som ekstra lyskilder og ophold i overetagen.
Staldbygningen bruges i dag til erhvervs formål. Hvis man træder ind i bygningen, kan staldens oprindelige atmosfære stadig fornemmes, idet mange af søjlerne er synlige, på trods af nye opsatte skillevægge i dele af underetagen.

stald_efter1
Set fra Skovvejen mod syd. Mellem stalden og den nyeboligblok
er en indgang til de bagved liggende parkeringspladser
.
Foto John schmidt